divendres, 30 d’agost de 2013


Aquesta dissolució és, en efecte, o bé una dispersio dels àtoms, dels
quals cada ésser és compost, o bé un retorn d'allò que és solid a alguna
 cosa terrenal.
 
Meditacions
 
Marc Aureli.

2 comentaris: